“ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ – ਅਜੀਤ : ਆਰ ਐੱਸ ਲਿਬ੍ਰੇਟ

ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ੁਰੂ – ਅਜੀਤ : ਆਰ ਐੱਸ ਲਿਬ੍ਰੇਟ
੨੩ ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੯